Ordfører Monica Nielsen (Ap) må sette i gang arbeid med en folkeavstemning etter at kommunestyret nylig besluttet å spørre innbyggerne om hvorvidt byen skal tilhøre Troms eller Finnmark når storfylket i nord etter alt å dømme blir splittet opp.

Ordfører Monica Nielsen (Ap) må sette i gang arbeid med en folkeavstemning etter at kommunestyret nylig besluttet å spørre innbyggerne om hvorvidt byen skal tilhøre Troms eller Finnmark når storfylket i nord etter alt å dømme blir splittet opp.

Foto: Lisa Rypeng

Frp-forslag: Ber Stortinget godkjenne Altas flyttemelding på forhånd

Stortinget må respektere en lokal beslutning om å la Alta melde overgang til Troms fylke og sikre at byen ikke taper økonomisk, mener Fremskrittspartiet.

Partiet legger onsdag fram et forslag i Stortinget om saken. Det skjer etter at kommunestyret i Alta besluttet å holde folkeavstemning om hvorvidt byen skal tilhøre Troms eller Finnmark når storfylket i nord etter alt å dømme blir splittet opp.

– Frp ønsker å sikre Alta en rask avklaring for en gyldig folkeavstemning på fylkestilhørigheten til Alta. Vi vil ha et stortingsvedtak på at innbyggerne skal få bestemme i denne saken, sier Frps kommunalpolitiske talsmann Helge André Njåstad.

Helge André Njåstad og Fremskrittspartiet på Stortinget ønsker å sikre Alta en rask avklaring for en gyldig folkeavstemning på fylkestilhørigheten til Alta. - Vi vil ha et stortingsvedtak på at innbyggerne skal få bestemme i denne saken, sier Frps kommunalpolitiske talsmann.

Helge André Njåstad og Fremskrittspartiet på Stortinget ønsker å sikre Alta en rask avklaring for en gyldig folkeavstemning på fylkestilhørigheten til Alta. - Vi vil ha et stortingsvedtak på at innbyggerne skal få bestemme i denne saken, sier Frps kommunalpolitiske talsmann.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke


Utfordrer Senterpartiet

Han forventer Senterpartiets støtte til forslaget.

– Det er opp til Stortinget å bestemme at folkeavstemningen skal avgjøre denne saken. Det vil være svært underlig om Sp og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ikke støtter opp under dette forslaget for å få en snarlig avklaring i saken, tilføyer Njåstad.

Frp foreslår også at Stortinget skal love Alta kommune at den kommer likt ut økonomisk uavhengig av hvilket fylke det velger å tilhøre. I tillegg vil partiet gi en garanti for at innbyggerne i Alta ikke taper jakt- og fiskerettigheter som er underlagt Finnmarkseiendommen dersom de melder overgang til Troms.

Splittes før sommeren

Finansminister og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har lovet et vedtak om å splitte opp Troms og Finnmark før sommeren. Overfor NRK har han gitt uttrykk for at han håper Alta blir værende i Finnmark, men har lovet å lytte til hva altaværingene selv bestemmer.

– Jeg skal høre på Alta hvis vi kommer dit. Selvfølgelig må vi lytte, sa Vedum under et besøk i Vadsø nylig.

Alta har rundt 20.000 innbyggere og er den største byen i gamle Finnmark fylke.

(©NTB)