Fastlegene kan få kortere lister

Fastlegeordningen skal reddes blant annet ved å redusere antall pasienter som hver lege kan ha på sin liste, ifølge regjeringsplattformen.

Ap og Sp slår fast at ordningen må styrkes for å sikre rekruttering og stabil legedekning i hele landet.

De akter å gjøre dette ved å etablere nye rekrutteringshjemler, korte ned listelengden til fastlegene og øke basistilskuddet per innbygger.

Legeforeningen har i lengre tid ropt varsku og har advart mot at ordningen står i fare for å bryte sammen. Ifølge foreningen står over 120.000 nordmenn uten fastlege.

I tillegg skriver Ap og Sp at de vil utrede maksimal reisetid til legevakt for å sikre et godt tilbud til alle, og vurdere innføringen av en slik maksgrense i samarbeid med kommunene.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.