Byrådet i Oslo går inn for en blandingsmodell for inntak til videregående skole og mener den vil motvirke segregering.

Byrådet i Oslo går inn for en blandingsmodell for inntak til videregående skole og mener den vil motvirke segregering.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Byrådet i Oslo vurderer ny modell for VGS-inntak

Byrådet i Oslo ser på en blandingsmodell for inntak til videregående skole og mener den vil motvirke segregering.

Rettelse 10:00: Byrådet ser på en ny modell, de har ikke bestemt seg for om de går inn for denne.

Ifølge Utdanningsnytt skal forslaget etter planen behandles av bystyret til våren. Av tre ulike modeller går skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) inn for blandingsmodellen, skriver nettstedet.

Den foreslåtte modellen er en av tre som var med i siste runde av vurdering i inntaksutvalget, som ble nedsatt i 2018.

Ifølge Aftenposten går blandingsmodellen ut på at halvparten av elevene tas inn basert på at de har de beste karakterene, mens resten tas inn fra grupper med ulikt karakternivå. Hvert av fem intervaller får 10 prosent av plassene.

– I dag er skolene som er vanskeligst å komme inn på, hermetisk lukket for elever som har under 5 i snitt fra ungdomsskolen. Denne modellen vil gjøre at alle elever har mulighet til å komme inn på alle skoler, sier Eidsvoll til Aftenposten.

Byrådet mener ifølge Utdanningsnytt at en ny modell for inntak ikke alene løser problemet med segregerte skoler, men at elevenes muligheter vil bli likere.

En annen modell som er vurdert, er progresjonsmodellen, som måler progresjon i løpet av ungdomsskolen. I tillegg er det vurdert en modifisert karakterbasert modell.

(©NTB)