Bemanningstilstanden generelt i Osloskolen er bedre nå enn den var før jul, ifølger direktør Marte Gerhardsen i Utdanningsetaten.

Bemanningstilstanden generelt i Osloskolen er bedre nå enn den var før jul, ifølger direktør Marte Gerhardsen i Utdanningsetaten.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Bedre bemanning i storbyskolene

Det er store variasjoner, men noe bedre bemanning i Oslo-skolene enn før jul. I Trondheim er situasjonen langt bedre enn i desember i fjor.

Forrige måned var over 1.000 lærere meldt som utilgjengelige for å utføre sine oppgaver, opplyser Utdanningsetaten i Oslo. I januar er det samme tallet nær halvert, mens tallene også går ned for øvrige skoleansatte.

Etaten understreker at dette ikke er sykefraværstall, men at tallene forteller noe om bemanningssituasjonen i skolene.

– Denne rapporteringen viser at bemanningstilstanden generelt i Osloskolen er bedre nå enn den var før jul, sier direktør Marte Gerhardsen i Utdanningsetaten.

Hun understreker at situasjonen fremdeles er krevende og peker på at det er store variasjoner mellom skolene.

– Vi vil følge situasjonen tett. Vi håper at prioritering av tredje vaksine til ansatte og jevnlig testing i grunnskolen vil gjøre skolehverdagen bedre fremover, sier hun.

Organisasjonsdirektør Trude Kjeldstad i Trondheim kommune opplyser at foreløpige tall for desemberfraværet viser at det var mindre sykefravær i desember 2021 enn samme måned året før. For alle ansatte var det sykefravær på 8,1 prosent i desember 2021, mot 10,1 i desember 2020. For undervisningspersonell var tallet 6,6 prosent i desember 2021, mot 8,6 prosent i desember 2020.

I Bergen har man foreløpig ikke tall for desember, men det var en merkbar økning i sykefraværet i skolen i november. Da var sykefraværet på 12,4 prosent, mot 9,8 de to foregående månedene.

Det er det høyeste tallet for hele året utenom i juli, når det er svært få skoleansatte på jobb og hvert dagsverk med sykefravær utgjør et større prosenttall enn det ville gjort under skoleåret.

(©NTB)