Oslo kommune er ilagt en bot på 2 millioner kroner etter at et barn ble utsatt for overgrep av sin stefar.

Oslo kommune er ilagt en bot på 2 millioner kroner etter at et barn ble utsatt for overgrep av sin stefar.

Foto: Agnar Kaarbø

Barn utsatt for overgrep av stefar – Oslo kommune dømt

Et barn som barnevernet i Oslo skulle passe på, ble utsatt for overgrep av sin stefar i årevis. Nå er kommunen dømt og ilagt en bot på 2 millioner kroner.

Flertallet i Borgarting lagmannsrett mener at brudd på tjenesteplikten har medvirket til at fornærmede «ble utsatt for straffbare, seksuelle overgrep over et lengre tidsrom», skriver VG.

– Kommunen erkjenner at det har skjedd feil, sa kommuneadvokat Monica Helland i retten i november.

Kan lære av saken

Bydelsdirektør Ellen Liljedahl skriver i en e-post til VG at kommunen kan lære av saken.

– Dommen har flere læringspunkter for hvordan barnevernet kan håndtere komplekse barnevernssaker, samtidig er vi glade for at retten er enig med kommunen i at det ikke foreligger forsett.

Statsadvokaten i Oslo hadde i utgangspunktet ilagt barnevernstjenesten i Alna et forelegg på 2 millioner kroner, som kommunen nektet å vedta. Saken ble behandlet i Oslo tingrett i februar.

Brøt tjenesteplikten

Der ble det vurdert at kommunen grovt brøt tjenesteplikten, men at verken enkeltpersoner eller kommunen kunne straffes.

Statsadvokaten anket kjennelsen, og nådde fram med sitt synspunkt i lagmannsretten.

Kommunen opplyser ikke om hvorvidt de kommer til å anke saken.

(©NTB)