Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) lover å følge godt med så kommunene får de pengene de trenger til barnevernsreformen.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) lover å følge godt med så kommunene får de pengene de trenger til barnevernsreformen.

Foto: Stortinget

Bare en måned igjen til barnevernsreformen

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) forstår at kommunene er opptatt av økonomien i barnevernsreformen, men råder dem til å fokusere på det faglige.

Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Reformen trer i kraft 1. januar 2022.

– Barnevernsreformen kalles også en oppvekstreform. Det gode barnevernet skjer kanskje like mye utenfor barnevernstjenesten i barnehager, skoler og fritidssysler, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i ukas episode av podkasten Kontrollutvalget.

Spørsmålet om finansiering av reformen har vært en gjenganger.

– Blir det full kompensasjon?

– Jeg har forståelse for at kommunene er opptatt av det økonomiske, men jeg vil be om at man har fokus på det faglige. Det skjer jo en stor overføring til kommunene i statsbudsjettet, sier Toppe.

Økt økonomisk ansvar for kommunene vil bli kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet.

– Det er veldig viktig at vi lykkes med barnevernsreformen. Kommunene er best til å ta seg av barna der de bor, ikke staten, sier Toppe.

Kommunene får fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem.

Barnevernsreformen bygger på at det fortsatt skal være en tydelig statlig andrelinjetjeneste. Gjennom oppgaveansvar på spesialisert nivå skal det statlige barnevernet utfylle det kommunale nivået i barnevernet.