Alta kommunestyre vedtok fredag at de ikke sender søknad om å gå over til Troms fylke når Troms og Finnmark blir oppløst.

Alta kommunestyre vedtok fredag at de ikke sender søknad om å gå over til Troms fylke når Troms og Finnmark blir oppløst.

Skjermdump

Alta lytter til folket – velger Finnmark

Kommunestyret i Alta har vedtatt at de ikke skal sende søknad om å gå til Troms fylke når Troms og Finnmark blir oppløst. Det betyr at de blir i Finnmark.

Saken ble behandlet på et kommunestyremøte fredag.

Innstillingen var at Alta ikke foretar seg noe og blir i Finnmark fylke når det sammenslåtte fylket Troms og Finnmark løses opp.

Innstillingen ble vedtatt enstemmig etter en drøy halvtime med debatt i kommunestyret.

Kommunestyret fulgte dermed rådet fra folkeavstemningen og vedtok enstemmig å bli værende i Finnmark når storfylket Troms og Finnmark splittes i 2024.

Det betyr at Alta ikke trenger å foreta seg noe mer i saken. Dersom de skulle meldt overgang til Troms, måtte de sendt inn en søknad til regjeringen. Og det er langt fra sikkert at de ville fått ja.

Knappest mulig margin

Kun 37,85 prosent av de stemmeberettigede møtte opp til folkeavstemningen om Altas framtid. 50,06 prosent svarte at de ville bli i Finnmark, mens 48,16 prosent stemte for å melde overgang til Troms.

Kun 123 stemmer skiller mellom de som ville bli i Finnmark og de som ville melde overgang til Troms.

Den knappe marginen gjorde at det var knyttet en viss spenning til fredagens kommunestyremøte. Men ordfører Nielsen gjorde det på forhånd klart at både tverrpolitisk utvalg og andre politiske partier i Alta hadde uttrykt at de ville følge folkets råd.

Dersom Alta hadde stemt for å melde overgang til Troms, kunne det forkludret planene om oppløsning av Troms og Finnmark. Med sine nær 21.000 mennesker er Alta den uten sammenligning største og viktigste av Finnmarks kommuner. Hele fylket har en befolkning på 75.000 innbyggere.

Ønsket ikke oppsplitting

Verken Ap, Høyre eller Venstre i Alta ønsket i utgangspunktet at Troms og Finnmark skulle deles opp igjen.

Venstres representant Trine Noodt stemte i forkant av folkeavstemningen for at Alta skulle gå til Troms, i håp om at dette kunne få regjeringen til å stanse hele fylkesoppdelingen.

Under fredagens kommunestyremøte stilte hun spørsmål ved Finnmarks framtid.

– Denne saken handler i det store og det hele ikke om at vi blir en del av Troms eller blir i Finnmark. Den handler om et sammenslått fylke som siden første dag har planlagt for å skulle deles en gang i framtiden, sa hun.

Alta kommunestyre. ordfører Monica Nielsen (Ap). Varaordfører Jan Martin Rishaug (Sp).
Alta kommunestyre. ordfører Monica Nielsen (Ap). Varaordfører Jan Martin Rishaug (Sp).Skjermdump

– Brette opp ermene

Ordfører Monica Nielsen (Ap) sa i sitt innlegg at det nå ville være viktig for Alta å bidra med den styrken kommunen har. Hun viste til at Alta er den eneste kommunen som opplever vekst i regionen.

 – Vi er en motor i vår region. Det er viktig at bidrar i den viktige jobben med å danne nye Finnmark, sa Nielsen.

Hun la til at et nytt og mindre Finnmark vil trenge attraktive byer som Alta.

– Vi må brette opp ermene og ta fatt på oppgaven med et nytt fylke, sa Nielsen.