6.000 færre ungdommer får ekstra oppfølging enn for ti år siden

Ungdommer som avbryter eller ikke kommer i gang med videregående opplæring, skal få hjelp av oppfølgingstjenesten, men den siste tiden har færre fått det.

Årsaken til at 6.000 færre ungdommer er i oppfølgingstjenesten er en økning i gjennomføringen av videregående opplæring og lavere årskull, ifølge U tdanningsdirektoratet.

Fra 2012 har det vært en gradvis nedgang av ungdommer i oppfølgingstjenesten.

Utdanningsdirektoratets tall er fra juni hvert år, og de viser at 20.161 ungdommer var i oppfølgingstjenesten i juni i 2012, og at 13.521 ungdommer var i oppfølgingstjenesten i samme måned i år.

(©NTB)