Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Karriereveiledningen i skolen må styrkes

En godt kvalifisert rådgivningstjeneste i skolen er et viktig ledd i arbeidet med å bygge det gode laget rundt eleven.

8. februar vedtok Stortinget en helhetlig ungdomsskolereform. I representantforslaget om reformen ble nødvendigheten av å styrke rådgivningstjenesten og faget utdanningsvalg påpekt. Det er viktig både for å redusere omvalg og frafall i videregående opplæring, og for at vi skal ha kompetanse og ferdigheter til å løse oppgavene i samfunns- og næringslivet framover.

Det er viktig å gjøre karriereveiledning til et kompetanseområde på lik linje med andre fag som det undervises i.