De kommunalt eide havnene og fylkeskommunalt og statlig eide farledene har fått bevilget 100 millioner kroner i støtte til aktivtitetsfremmende tiltak. Pengene skal bidra til at planlagte prosjekter kan fremskyndes. Illustrasjonsfoto: Ole Morten Melgård

100 krisemillioner til norske havner og farleder

Norske havner og farleder har fått bevilget 100 millioner kroner til aktivitetsrettede tiltak under koronakrisen. - En god start, men vi skulle gjerne sett mer, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i bransjeorganisasjonen Norske Havner.

Stortinget bevilget nylig en støttepakke for såkalte aktivitetsrettede tiltak, altså penger som skal sørge for økt aktivitet og igangsetting av prosjekter. 600 millioner var øremerket veier, 200 millioner bane og altså 100 millioner havner og farleder. 

Havner er kommunalt eide foretak og organisert i bransjeorganisasjonen Norske Havner og Samfunnsbedriftene. 60 havner er medlem i Norske Havner.

Anslått krisetap på én milliard

Under koronakrisen har mange havner opplevd at inntekter fra persontransport har falt dramatisk etter innreiseforbudet. Samtidig får mange aktører som opererer i havnene økonomiske problemer. De ber dermed om reduserte vederlag og kostnader. Det fører til sterkt synkende inntekter for havnene. 

Ifølge en undersøkelse som Norske Havner gjennomførte nylig, forventer havnene inntektstap på nærmere én milliard kroner.

100 millioner kroner til aktivitetsfremmende tiltak er kjærkomne penger, i og med at norske havner og farleder sitter på mange gode prosjekter som nå kan fremskyndes.

Mange som blør stygt

- Det er veldig bra at det settes i gang slike ordninger som kan skape aktivitet og som kan styrke næringslivet på sikt. Men vi må ikke glemme at det er en del havner som nå blør stygt, understreker Gammelsæter.

Han trekker spesielt fram havnene til Hurtigruta langs Finnmarks- og Tromskysten.

- De betyr svært mye for lokalsamfunnene i nord. Så derfor er viktig at en fortsetter arbeidet med å styrke likviditeten der det er behov for det, poengterer Gammelsæter.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.