Regjeringen setter for første gang av en egen pott med penger til å håndtere akutte flom og skredhendelser. Bildet er fra flommen i Kristiansand høsten 2017. NTB scanpix.Foto: NTB/Scanpix

Vil bruke mindre på å forebygge flom og skred

Regjeringen setter av 45 millioner kroner til å takle flom og skred, men krymper potten til å forebygge slike hendelser. 

Totalt vil regjeringen bruke 505 millioner kronene over Olje- og energidepartementets (OEDs) budsjett på tiltak for å forebygge skader som følge av flom og skred. I tillegg kommer 60 millioner kroner til sikringstiltak i Longyearbyen over Justisdepartementets budsjett.

Av de 505 millioner kronene kanaliseres 337 millioner kroner via Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE). Dette er omtrent som i år, når en tar hensyn til lønns- og prisvekst.