Rosa strek viser planområdet for vindkraftverket på Faurefjellet. Rosa prikker indikerer hvor vindturbiner er tenkt plassert. Skisse: Prosjektil AS

Omgjorde vindkraft-dispensasjon i Bjerkreim

Større vindmøller enn først beskrevet får politikerne i Bjerkreim til å kreve ny konsekvensutredning.

30. april i år ga formannskapet i Bjerkreim klarsignal til at Norsk Vind Faurefjellet AS kunne få gå i gang med vindkraftverk på Faurefjellet. Klarsignalet kom i form av at formannskapet ga dispensasjon fra kommuneplanen.

Tirsdag omgjorde kommunestyret dispensasjonsvedtaket og krevde ny konsekvensutredning før kommunen igjen kan ta stilling til en dispensasjonssøknad. I utbyggingsplanene legges det opp til betydelig større vindmøller enn først opplyst, og kommunestyret vil vite hva dette har å si for de berørte partene.