De kritikkverdige forholdene som er framkommet i Brennpunkts dokumentarer om eldremsorgen, er av vesentlig samfunnsmessig betydning, mener Kommunal Rapport.

De kritikkverdige forholdene som er framkommet i Brennpunkts dokumentarer om eldremsorgen, er av vesentlig samfunnsmessig betydning, mener Kommunal Rapport.

Foto: Britt Glosvik
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Skjult opptak kan forsvares

Kraftige virkemidler har vist seg nødvendig for å avdekke kritikkverdige forhold i eldreomsorgen.

Det har oppstått diskusjon om de journalistiske metodene NRK Brennpunkt har brukt for å dokumentere forholdene i eldreomsorgen i Norge. Er det greit å montere skjult kamera i et rom som på Furuheim sykehjem i Larvik, og filme det som foregår dag og natt i 21 dager?

De kritikkverdige forholdene som er framkommet, er av vesentlig samfunnsmessig betydning.