I gjeldende arealplaner er 164 kvadratkilometer av planlagt utbygging lagt til myrområder. Bildet er fra Flesberg kommune.

I gjeldende arealplaner er 164 kvadratkilometer av planlagt utbygging lagt til myrområder. Bildet er fra Flesberg kommune.

Foto: Espen Bratlie / Samfoto
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Riktig å verne verdifull myr

Skal vi begrense utslipp av klimagasser og ta vare på natur, må vi begrense nedbyggingen av verdifull myr. Dette må skje selv om lokale grunneiere, utbyggere og lokale myndigheter reagerer.

Det er liten tvil om at en effektiv politikk for å få ned klimagassutslippene vil vekke motstand. Den vil snevre inn det politiske handlingsrommet og bety nei til ulike utbyggingsformål. I noen tilfeller vil den kunne utfordre det lokale selvstyret også.

Et forbud er nødvendig hvis Norge mener alvor med å slutte seg til ambisiøse internasjonale klima- og naturavtaler.