Mye tilsier at kommunene skal klare utfordringene med å bosette et stort antall flyktninger, mener Kommunal Rapport. En av grunnene er at tilskuddssystemet dekker merutgiftene godt.

Mye tilsier at kommunene skal klare utfordringene med å bosette et stort antall flyktninger, mener Kommunal Rapport. En av grunnene er at tilskuddssystemet dekker merutgiftene godt.

Foto: Torstein Bøe / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Nå settes kommunene på prøve

Bosettingen av ukrainske flyktninger i kommunene begynner nå. Det skal skje fort, og det kommer mange. Utfordringer blir det, men økonomi ser ikke ut til å bli en av dem.

Kommuner over hele landet har nå fått spørsmål om å bosette et konkret antall flyktninger fra Ukraina, og det er rekordstort: 30.000. Disse kommer i tillegg til de 5.000 flyktningene kommunene allerede har sagt ja til.

Det er all grunn til å tro at kommunene skal lykkes.