Bosettingskommunene må tilby et introduksjonsprogram på heltid, slik de er pålagt, for at flyktningene skal få et godt grunnlag for integrering. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke
Bosettingskommunene må tilby et introduksjonsprogram på heltid, slik de er pålagt, for at flyktningene skal få et godt grunnlag for integrering. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Må kvalifisere flyktningene

Det er fint om kommunene kan få et økonomisk overskudd på statstilskuddet for flyktningarbeidet – etter at de har levert kvalifiseringstiltakene de er pålagt.

Dessverre er det altfor mange kommuner som ikke klarer å få i stand et introduksjonsprogram som et helårs- og heldagstilbud, slik loven krever. Det er alvorlig, fordi det er de to årene i programmet som skal legge grunnlaget for integreringen ved å forberede flyktningene for jobb eller utdanning.

Lærernes arbeidstidsavtale er en barriere her. Programmet gis gjerne gjennom voksenopplæringen, der det er korte skoledager og lange ferier, mens lovkravet er 37,5 timer per uke, 47 uker i året.

Skoleruta og arbeidstidsavtalen må ikke bli en sovepute. Dette er et spørsmål om organisering. Det må løses, slik at programmet blir mer effektivt. Dette er viktig for den enkelte flyktning, og det er av stor samfunnsmessig betydning, fordi flyktningene da raskere kan bli skattebetalere – slik integreringsminister Sylvi Listhaug uttrykker det.

Utfordringen med å skape et godt introprogram er størst i små og nye bosettingskommuner. Det er ikke så rart. Det tar tid å bygge opp et slikt tilbud, og det krever kompetente medarbeidere.

Det sier seg også selv at det vil være vanskelig å lage en god norskopplæring for et lite knippe flyktninger der noen har lite eller ingen skolegang, mens andre har høyere utdanning fra hjemlandet. Her er det opplagt stordriftsfordeler å hente.

Når myndighetene nå har valgt å «ta hele landet i bruk» i flyktningbosettingen, vil vi se at småkommuner får problemer med å levere et godt nok kvalifiseringstilbud.

Kommunepolitikerne må kjenne sin besøkelsestid; ikke bare telle penger, men etterspørre resultater. Det gjelder både små og store. De trenger ikke vente på tilsynsbesøk fra Fylkesmannen. De kan be rådmannen om en rapport eller bestille en forvaltningsrevisjon gjennom kontrollutvalget, og sette inn tiltak der det trengs.

Overskuddet fra de første bosettingsårene kan bli dyrekjøpt dersom flyktningene samtidig ikke er blitt rustet til å delta i arbeids- og samfunnslivet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.