Viken fylkeskommuner går mot oppløsning. Bildet er fra lanseringen av navnet på den nye storregionen. Fra venstre daværende fylkesordfører Rune Hogsnes (H) i Vestfold, Ole Haabeth (Ap) i Østfold, Anette Solli (H) i Akershus og Roger Ryberg (Ap) i Buskerud.

Viken fylkeskommuner går mot oppløsning. Bildet er fra lanseringen av navnet på den nye storregionen. Fra venstre daværende fylkesordfører Rune Hogsnes (H) i Vestfold, Ole Haabeth (Ap) i Østfold, Anette Solli (H) i Akershus og Roger Ryberg (Ap) i Buskerud.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Hvor er debatten om fylkeskommunen?

Fylkeskommunale skilsmisser må ikke stå i veien for en grundig og ærlig debatt om hvorfor vi skal ha fylkeskommunen og hvilke oppgaver den skal ha.

Det er gjentatt til det kjedsommelige: Regionreformen går inn i historien som en mislykket forvaltningsreform.

Regionreformen ble omkampenes reform.