Tiden er moden for å gi 16-åringene stemmerett fra lokalvalget i 2023, mener Kommunal Rapport. Bildet er fra et valglokale i Hobøl ved valget i fjor høst.

Illustrasjonsfoto: Joakim S. Enger
Leder

Gi 16-åringer stemmerett ved lokalvalgene!

Stemmerettsalderen ved kommunestyre- og fylkestingsvalg bør settes ned til 16 år, slik flertallet i valglovutvalget foreslår. Det vil styrke og utvide lokaldemokratiet.

Debatten om stemmerett fra 16 år har pågått i 20 år, siden det forrige valglovutvalget. I utvalget som overleverte sin innstilling til kommunalministeren sist uke, går et klart flertall inn for at 16- og 17-åringer skal få stemme i lokalvalg.

16-åringene er modne nok.

Regjeringen bør lytte til det velbegrunnede rådet fra ledende jurister og valgforskere, og fra et flertall av partirepresentantene i utvalget, når den legger fram sitt forslag til valglov neste vår.

Å inkludere flere i demokratiet har en stor egenverdi. 16- og 17-åringer bruker flere kommunale tjenester, særlig skoletilbudet, og bør ha innflytelse på de politiske prioriteringene lokalt.

I tillegg kan valgdeltakelse fra 16 år etablere en vane som øker valgdeltakelsen på sikt. Det viser ny internasjonal forskning. 16-åringer bor hjemme og går på første trinn i videregående skole. Her kan de få bedre opplæring i valg og demokrati enn mange 18- og 19-åringer, som har flyttet hjemmefra for å studere.

Til sammen 30 kommuner deltok i forsøk med 16-års stemmerettsalder i 2011 og 2015. Erfaringene var gode. De yngste deltok mer enn 18-åringene, de stemte flere unge representanter inn i kommunestyrene og hadde omtrent de samme partipreferansene som andre velgere.

Forskerne som fulgte forsøkene testet 16- og 17-åringenes politiske modenhet sammenlignet med 18-åringene. Forskjellen var ikke substansiell. Forskning har vist det samme i andre land. Siden stemmerettsalderen ble satt ned til 18 år i 1978, har alle fått rett til videregående skole. Opplæringen inkluderer demokrati og politikk, med skolevalg i valgår. Det gir et kunnskapsgrunnlag for å stemme i lokalvalg.

Flere land har innført stemmerett for 16-åringer i lokalvalg, og i andre land pågår diskusjonen. Europarådets parlamentarikerforsamling oppfordret i 2015 medlemslandene til å innføre det.

Hovedargumentet til motstanderne av 16-års stemmerettsalder er at det bør være samsvar mellom myndighetsalder og stemmerettsalder. Historisk har det ikke vært slik i Norge. Myndighetsalderen ble senket til 21 år i 1869, stemmerettsalderen først i 1946. Kvinner ble myndige lenge før de fikk stemmerett.

Utvalget peker også på at det ikke finnes «et entydig svar på når en person regnes som voksen etter lovverket». Den kriminelle lavalderen er 15 år, den seksuelle 16 år og vi må være 20 år for å kjøpe sprit.

16-åringene er modne nok, og tiden er moden for å gi dem stemmerett fra lokalvalget i 2023.