Kommunene i Innlandet har løftet seg på Kommunebarometeret med systematisk innsats over tid.

Kommunene i Innlandet har løftet seg på Kommunebarometeret med systematisk innsats over tid.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Bra at flere vil vite mer om de beste

Når Kommunal Rapport omtaler en rapport om de mest kostnadseffektive kommunene, plasserer saken seg fort blant de mest leste. Det er oppløftende.

Det er mye å lære av kommuner med gode resultater. Derfor er det viktig å framheve dem. Der er Kommunal Rapport helt enig med konsulentselskapet Agenda Kaupang. Det er de som har gjort den omtalte analysen av kostnadseffektive kommuner, på oppdrag fra Storebrand – og de har brukt Kommunebarometeret 2020 fra Kommunal Rapport som indikator på tjenestekvalitet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.