Årets oppgjør startet i åpril med brede smil. Etter meklingen er alle unntatt lærernes organisasjoner fornøyde.

Årets oppgjør startet i åpril med brede smil. Etter meklingen er alle unntatt lærernes organisasjoner fornøyde.

Foto: Torstein Bøe / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Ansvarlig oppgjør, beklagelig streik

Flere viktige tiltak for å bedre rekrutteringen til kommunal sektor kom på plass i årets hovedtariffoppgjør. Men bruddet med lærerne kaster skygger over resultatet.

Allerede etter fjorårets tariffoppgjør, hvor også Unio-medlemmer streiket, var det klart at vårens hovedoppgjør ville bli krevende. Det skyldes størrelse og sammensetning av det som kalles lønnsmassen i sektoren. Hvordan kan så ulike interesser forenes?

Lærerne ligger fortsatt godt an sammenlignet med andre grupper.