Revisjonssjef Åge Sandsengen får full støtte fra Norges Kommunerevisorforbund, der han selv har sentrale tillitsverv. Foto: Helge Gudheim, Avisa Valdres

Revisorforbundet forsvarer deling av private eposter

– Revisjonssjef Åge Sandsengen har ikke brutt taushetsplikten, skriver Norges Kommunerevisorforbund i et brev til kontrollutvalget i Sør-Aurdal. Forbundet går god for at revisoren spredte fire år gammel privat e-post.

I brevet imøtegår toppledelsen i forbundet kritikken som er framsatt mot Sandsengen i avisa Valdres og Kommunal Rapport for hans håndtering av den såkalte Odden-saken i Sør-Aurdal (se faktaboks). 

Odden-saken

Kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2015 en gransking av daværende rådmann Erland Odden i Sør-Aurdal

Spørsmålet var om han hadde et for nært forhold til tjenesteleder Lene Grimsrud, til å være habil som hennes personalleder

Revisjonen konkluderte med at hun ikke hadde fått noen urettmessige fordeler, men at han var inhabil til å være hennes personalleder. Begge sa opp sine stillinger i Sør-Aurdal like etterpå.

De to har i vår kritisert prosessen de ble utsatt for i avisa Valdres, og gitt Kommunal Rapport samtykke til innsyn i revisjonsrapporten.

Revisjonssjefen sendte 15. mai uoppfordret ut flere dokumenter til avisene med svært personlig informasjon om de to lederne.

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.