Neste uke starter første intervjurunde for dem som kan være aktuelle som ny kommunedirektør i Gloppen. Her er Gloppen heradshus vist i 2014. Foto: Ivan Tostrup

Ni kjemper om å bli toppleder i Gloppen

Blant dem er én intern søker og én tidligere kommunalsjef i Gloppen.

Åtte menn og én kvinne vil ta over rådmannsjobben etter Jan Kåre Fure, som går av med pensjon som 62-åring i juni neste år.

– Ni er et godt antall. Vi er kanskje litt overrasket over at det ikke er flere søkere, siden mange ledere i kommunesektoren er i flyt etter kommunesammenslåing fra nyttår. Men jeg føler meg trygg på at vi skal klare å få et representativt utvalg til intervju, sier Gloppen-ordfører Leidulf Gloppestad (Sp).