Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Samfunnsoppdraget – et fenomen i evig vekst?

En utvikling der stadig flere oppgaver legges til den enkelte skole og barnehage uten at rammene utvides, men tvert imot innskrenkes, kan ikke fortsette.

Skolene og barnehagenes samfunnsoppdrag er tydelig definert i opplæringsloven og barnehageloven. Forventningene vi som ledere skal oppfylle sammen med det profesjonelle fellesskapet, er betydelige.

Det er svært sjelden vi hører politikerne nevne ordet ledelse og betydningen av godt lederskap.