Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Omdømmet: Glansbilde eller speilbilde?

Å være bevisst sitt omdømme er nødvendig, men er det et glansbilde eller speilbilde som presenteres for omverdenen?

Norske kommuner har de siste tiårene ofte fungert som laboratorium for nye ideer, ideologiske eller praktiske påfunn og nyordninger som så er blitt evaluert og vurdert. Gjerne hentes det inn eksterne aktører, konsulenter eller forskere, for å gjennomføre evalueringen. De skal trekke konklusjoner og ikke minst besvare det store spørsmålet: Har forsøket vært vellykket?

Mange ønsker å komme på kartet over «frontrunners» og innovative kommuner.