Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Alarmen går for tap av natur

«Bit for bit»-nedbyggingen av natur, matjord og strandsone kan ikke fortsette. Men det skal mye mot – og oppdatert kunnskap – til for den som skal ivareta naturverdier.

Tap av biologisk mangfold og natur er en like stor trussel mot livsgrunnlaget vårt som klimatrusselen. Og de henger sammen. Naturlovene som styrer dette, bryr seg veldig lite om politikk, om vi synes det haster eller ikke. I naturen går prosessene sin gang. Overskrides grensene, skapes varig skade mennesker neppe kan rette opp.

Helt avgjørende er kunnskap både om de naturverdier som finnes lokalt og omfanget av nedbygging lokalt, regionalt og nasjonalt.