I tjenester innen oppvekst har de store byene større problemer med rekruttering enn de små. Her fra Madlamark skole i Stavanger. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Store kommuner har også problemer

Mangel på kompetanse og kapasitet kan være et like stort problem i store og mellomstore kommuner som i små, viser ny undersøkelse fra NORCE.

Små kommuner har store problemer med å skaffe kompetent arbeidskraft på viktige områder. Det viste senest Telemarksforskings undersøkelse av de 120 minste kommunene med under 3.000

Undersøkelsen

Undersøkelsen er gjort av professor Hilmar Rommetvedt og forskningsleder Einar Leknes ved NORCE Norwegian Research Centre.

NORCE er en sammenslåing av flere tidligere forskningsinstitutter, blant annet IRIS – International Research Institute of Stavanger. 

Oppdragsgiver er Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmennene har fått ansvaret for videre dialog med kommunene om sammenslåing.

929 ledere fra alle kommunene i Rogaland har svart på undersøkelsen, en svarprosent på 47 prosent.

Både folkevalgte (414), administrative ledere (385) og hovedtillitsvalgte (130) har svart på undersøkelsen.

12 kommuner er definert som små (under 5.000 innbyggere), 11 som mellomstore og tre som store bykommuner (Stavanger, Sandnes, Haugesund).