68 har vedtatt sammenslåing

En uke før fristen i kommunereformen har 68 kommuner vedtatt at de ønsker sammenslåing, mens 155 har vedtatt å fortsette som egen kommune.

Kommunal Rapport oppdaterer reformkartet hver fredag. Kartet er den mest oppdaterte nasjonale oversikten over utviklingen i kommunereformen.

Status for kommunereformen per 24. juni: