Heidi Greni (Sp) er saksordfører på Stortinget for endringer i inndelingsloven. Hun sitter i kommunalkomiteen.

Heidi Greni (Sp) er saksordfører på Stortinget for endringer i inndelingsloven. Hun sitter i kommunalkomiteen.

Foto: Ragne B. Lysaker / Sp

Knallharde fronter om deling av Kristiansand: – Folkeavstemningen skal følges

– Folkemeningen i Søgne og Songdalen skal følges, sier saksordfører Heidi Greni (Sp). – Helt nytt prinsipp at folkeavstemninger er bindende, sier Kristiansand-ordfører Mathias Bernander (H).

Stortinget vedtar i disse dager en endring i inndelingsloven slik at staten kan gjennomføre innbyggerhøring eller folkeavstemning. Kommunalkomiteen avgir sin innstilling 21. november, og 28. november vedtas endringen i Stortinget. Det er nå klart at SV støtter regjeringen.

Heidi Greni (Sp) er saksordfører, og stilte til debatt med Kristiansand-ordfører Mathias Bernander (H) i ukas episode av Kommunal Rapports podkast Kontrollutvalget.

Greni sier regjeringen vil følge folkemeningen i denne saken. Hvis bare én kommune vil ut av Kristiansand, skal de få lov det, hvis begge kommunene vil ut, så er også det greit.

– Vi kan ikke spørre folket og så ikke følge det de ønsker, sier Greni.

– Utradert

Ordfører Mathias Bernander (H) siterer Hurdalsplattformen, som sier at det er kommunene som bestemmer om de vil søke om oppløsning. Kristiansand bystyre har to ganger vedtatt at de ikke ønsker en folkeavstemning, og at de ønsker at Kristiansand skal fortsette som én kommune.

– Det finnes ikke lenger noe representativt folkestyre i Søgne og Songdalen. Kommunene er utradert fra kartet. Da må vi spørre folket om de fremdeles vil være en del av Kristiansand eller ikke, sier Greni.

– Bernander forteller at 22 av bystyrets 57 representanter er fra Søgne og Songdalen, så velgerne har sørget for å få sine inn bystyret. Dermed er de delene av kommunen representert.

Regjeringen og Stortinget kan når som helst oppløse en kommune eller slå sammen kommuner. Greni lurer på om Bernander synes det var bedre at regjeringen delte opp Kristiansand uten folkeavstemning, kun basert på påtrykk fra en aksjonsgruppe.

Ordfører Mathias Bernander (H) i Kristiansand synes det er galskap å bruke 400 millioner på å splitte opp en velfungerende kommune.

Ordfører Mathias Bernander (H) i Kristiansand synes det er galskap å bruke 400 millioner på å splitte opp en velfungerende kommune.

Foto: Agnar Kaarbø

Bernanders svar er nok en gang Hurdalsplattformen, og at bystyret har sagt nei to ganger.

Stemmes over 28. november

Det som skal stemmes over i Stortinget 28. november, er å gi departementet en hjemmel til å gjennomføre innbyggerhøringer og folkeavstemning i saker etter inndelingsloven når departementet tar initiativ til å utrede en grenseendring.

Det blir trolig Statsforvalteren i Agder som får ansvar for å gjennomføre en innbyggerhøring eller folkeavstemning. Det er bare innbyggerne i de to tidligere kommunene Søgne og Songdalen som skal høres.