– Om det er verdt kostnadene er et politisk valg, sier statsforvalter Gina Lund i Agder.

– Om det er verdt kostnadene er et politisk valg, sier statsforvalter Gina Lund i Agder.

Foto: Tone Holmquist

Vil koste 250–400 millioner å dele Kristiansand

Det vil være et stort og kostbart prosjekt å dele Kristiansand i to eller tre kommuner, skriver Statsforvalteren i Agder i sitt kunnskapsgrunnlag.

– Søgne og Songdalen har isolert sett økonomiske forutsetninger for å være egne kommuner, sa statsforvalter Gina Lund da hun presenterte kunnskapsgrunnlaget for Kristiansand bystyre onsdag ettermiddag.

De nye kommunenes viktigste utfordringer vil være knyttet til å levere tjenester og ha kompetanse over et bredt spekter av økende behov, og til å takle uforutsette hendelser, mer enn kommuneøkonomien i seg selv, heter det i utredningen.