Vant igjen: Oppdal vant Kommunebarometeret i 2015, og nå gjør Trøndelags-kommunen det igjen.
Vant igjen: Oppdal vant Kommunebarometeret i 2015, og nå gjør Trøndelags-kommunen det igjen.
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Oppløftende forbedringer og skyer i horisonten

Årets Kommunebarometer viser betydelige forbedringer i viktige sektorer. Men, noen sentrale tall demper euforien.

Kommunal Rapport har i dag gleden av å publisere den endelige versjonen av Kommunebarometeret 2019. Barometeret bygger på tilgjengelige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og andre offentlige instanser, og det tar pulsen på kommunesektoren.

Årets tall viser blant annet at det er store forbedringer innen de viktige sektorene skole, barnehage og barnevern:

 • Avgangskarakterene blir stadig bedre og rundet i år et gjennomsnitt på 41 poeng.
 • Det blir stadig flere lærere med fagkompetanse i kjernefag.
 • Antall elever som gjennomfører videregående skole innen fem år har aldri vært høyere.
 • Elevenes trivsel på 7. og 10. trinn har aldri vært høyere.
 • Bemanningen i kommunale barnehager øker.
 • Andelen minoritetsbarn som går i barnehagen har aldri vært høyere.
 • Antall årsverk med fagutdanning i forhold til barn i barnevernet øker.
 • Flere kommuner bruker mer ressurser på tidligere innsats i barnevernet.

Disse faktorene er oppløftende og er egnet til å skape optimisme. Men, i horisonten ligger det mørke skyer, og man kan ane konturene av et damoklessverd hengende over Kommune-Norge. Den økonomiske utviklingen har nemlig gått i feil retning de siste årene.

2016 var et toppår for kommuneøkonomien, noe enkelte posisjonspolitikere fortsatt slår seg på brystet for. De nyeste tallene viser en annen virkelighet:

 • Kommunebarometeret viser at i 2016 var det kun 30 kommuner i landet som leverte et negativt korrigert driftsresultat, og det gjennomsnittlige resultatet for Kommune-Norge var da på 3,7 prosent. I dette tallet har vi korrigert for netto premieavvik og netto avsetninger til bundne fond.
 • Året etter leverte dobbelt så mange kommuner et negativt korrigert driftsresultat, og tallene for 2018 viser at tendensen er akselererende.
 • I løpet av det siste året sank gjennomsnittlig korrigert driftsresultat fra 3,4 prosent til 1,6 prosent, altså mer enn en halvering av resultatet. Totalt leverte 172 kommuner et minusresultat i fjor, noe som er over 40 prosent av alle landets kommuner.

Dette er tall som gir grunn til ettertanke, og som muligens fordrer aktive grep. Et spørsmål som reiser seg er om det er mulig å opprettholde den gode utviklingen i de tre viktige sektorene for grunnskole, barnevern og barnehage, hvis økonomien fortsetter i samme retning de neste årene?

I det foreløpige barometeret fra mars hadde ikke SSB levert alle tallene for pleie- og omsorgssektoren, og det førte til at 9 av 19 nøkkeltall i denne sektoren var basert på tall fra 2017. Den store spenningen nå var derfor aller mest knyttet til hvordan de ferske tallene fra pleie og omsorg ville påvirke det endelige barometeret. Sammen med tallene for grunnskole, er det denne sektoren som veier mest i rangeringen. Begge blir vektet til 20 prosent i Kommunebarometeret.

Med totalt 151 måleparametere er rangeringen selvfølgelig sammensatt, og endringer i ett enkelttall skaper ingen store skred i plasseringene. Men, de nye tallene for pleie og omsorgssektoren har definitivt bidratt til å endre på noen av topp-plasseringene i barometeret.

I sektor for pleie og omsorg har blant annet Vest-Agder-kommunen Åseral, med under 1.000 innbyggere, steget til topps på grunn av nye gode tall. Kommunen sikrer seg også en andreplass i barnevern og en femteplass i økonomi. Sogn og Fjordane-kommunen Hornindal har fra mars til juni klatret fra en 28. plass sammenlagt til en sterk 3. plass, med solide tall i grunnskole, helse og saksbehandling. Hedmarks-kommunen Tolga har imidlertid bitt seg fast på andreplassen de hadde på total-rangeringen i mars. Her leveres det jevnt gode tall i de fleste sektorer med unntak av miljø. Blant annet imponerer kommunen med å vinne sektoren for grunnskole.

I mars-utgaven var det vinneren fra 2017, Dovre, som lå best an. De ferskeste tallene i pleie- og omsorgssektoren viser imidlertid at Opplands-kommunen faller på rangeringen i denne sektoren, mens Trøndelag-kommunen Oppdal, som vant barometeret i 2015, klatrer.

Dovre faller med over 100 plasser i rangeringen på nøkkeltall for tid med fysioterapeut og tid til lege på sykehjem. For nabo-kommunen Oppdal ser vi en motsatt endring i de nye tallene. Trøndelag-kommunen klatrer blant annet fra en 228. plass i nøkkeltallet for andel enerom på sykehjem til en førsteplass. Disse detaljene bidrar til å skape en ny vinner av Kommunebarometeret 2019, og den noe forenklede og tabloide konklusjonen for endringene fra mars til i dag er som følger:

Dovre faller, Oppdal har gjenvunnet tronen.