Når Frp-leder Siv Jensen går av som finansminister og er på plass i Stortinget, vil hun velge sine omkamper med omhu. Foto: Terje Lien
Kommentar

Frp velter ikke Viken

Det er flere gode grunner til at Fremskrittspartiet ikke kommer til å støtte en reversering av Viken.

Mange politiske saker kommer i spill når Fremskrittspartiet går ut av regjeringen.

Frp vil velge kamper og omkamper som kan styrke dem selv, ikke gi drahjelp til den rødgrønne opposisjonen

Statsminister Erna Solberg (H) sier at regjeringen vil styre videre på grunnlag av Granavolden-plattformen, som Frp stilte seg bak i januar 2019, da KrF gikk inn i regjeringen.

Frp-leder Siv Jensen fastslo i sin uttredelsestale at partiprogrammet blir Frps grunnlag i Stortinget – ikke Granavolden-plattformen og ikke en helhetlig samarbeidsavtale med regjeringen, som KrF og Venstre hadde i forrige periode.

Solberg-regjeringen får dermed sitt mest ustabile parlamentariske grunnlag. Den politiske situasjonen blir tøffere og mer uforutsigbar for kommunesektoren, andre samfunnsaktører – og for innbyggerne de representerer.

Ypper til Viken-omkamp

Regionreformen er en av sakene som er blitt kastet opp i lufta. Jon Helgheim, Frps kommunalpolitiske talsperson i Stortinget, åpner for å reversere Viken-sammenslåingen. Han kommer selv fra Drammen. Flere tillitsvalgte og folkevalgte i Frp i Viken støtter reversering – som SV allerede har varslet at de vil foreslå i Stortinget.

De tre fylkeslagene i Frp stemte alle imot sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud. I Troms og Finnmark vil derimot Frp-ledelsen se framover i stedet for bakover.

Men det aller meste peker mot at forsøket på omkamp om regionreformen vil falle tungt i bakken så fort regjeringsskiftet er gjennomført og Frp-ledelsen får summet seg.

Frp kunne nok tenke seg å si takk for sist til «tullepartiene» KrF og Venstre som presset gjennom en regionreform som verken Høyre eller Frp ønsket – de vil primært fjerne hele fylkeskommunen. Men det ville skape ubalanse i det politiske regnskapet, for KrF og Venstre støttet til gjengjeld regjeringens kommunereform.

Snøen som falt i fjor

Det kan være nyttig å skille mellom ulike typer saker som er i spill – og ikke.

Det er mest aktuelt for Frp å gå imot regjeringen i saker de tapte i forhandlingene på Granavolden for ett år siden, og som ikke er blitt behandlet i Stortinget ennå. Derfor har Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, varslet at både KrFs og Venstres største seire kan stå for fall: Streng bioteknologilov og liberal rusreform.   

Når regjeringen velger å styre videre på Granavolden, er det en samarbeidsinvitasjon til Frp i opposisjon: Dere beholder deres seire i regjering hvis dere fortsetter å støtte regjeringen. Men hvis Frp begynner å ta omkamper på mange av sine nederlag, vil de samtidig sette seirene i fare. Bompengeavtalen for eksempel, som er et slags tillegg til Granavolden.

Frp har frikoblet seg fra Granavolden, men vil være nøye med hvilke omkamper de velger. For å sikre sine seire, og for ikke å framstå som en illojal partner med tanke på framtidige samarbeid.   

Det er minst aktuelt for Frp å ta omkamp på saker som Høyre- og Frp-regjeringen fremmet og fikk flertall for i Stortinget i forrige periode – en periode hvor Siv Jensen mener regjeringen ennå hadde retning og profil. Regionreformen er en slik sak.

Frp er seg selv nærmest

Frp går ut av regjeringen for å bli store og sterke, slik at de med ny gjennomslagskraft kan komme tilbake i regjering med Høyre etter valget i 2021.

Frp vil velge kamper og omkamper som kan styrke dem selv, ikke gi drahjelp til den rødgrønne opposisjonen. Siv Jensen vil nok raskt sette foten ned for å slippe et evig mas fra de rødgrønne, slik KrF opplevde da de kom på vippen etter 2017-valget.

Å reversere fylkessammenslåinger er Senterpartiets drømmesak. Frp har lite å vinne. Fylkesstrukturen beveger få Frp-velgere i Viken. Kanskje noen i Finnmark, men her ønsker altså ikke Frp reversering. Frp vil ta opp kampen med Sp om protestvelgerne i saker de mener de kan vinne: Som bompenger, dieselavgift, klimaskepsis, innvandring.

Frp har vært med på å gjennomføre regionreformen, om enn motvillig, og kan lett begrunne at de ikke vil reversere den. De møter ikke seg selv i døra.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.