Ni av de ti største byene har Ap-ledet styre. Raymond Johansen (Ap) er byrådsleder i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
Kommentar

Først storbyene, så Norge?

Rødgrønne samarbeid i de store byene kan bli modell for ny regjering i 2021, både for politikk og nye partnere.

Den viktigste grunnen til at det kan bli en rødgrønn firepartiregjering i 2021, er at klimakrisen ikke går over.

Kommunevalg skal ikke reduseres til generalprøve for neste stortingsvalg. Det er ikke så enkelt som å forstørre et lokalt samarbeid og politisk plattform opp til et nasjonalt nivå og regjeringssamarbeid. Alle lokale valg og avtaler er unike. Det gir store forskjeller i samarbeidspartnere og politikk, selv i de største byene.

Likevel, det er mulig å finne noen røde og grønne tråder i de store byene som kan trekkes fram til stortingsvalget i 2021.

Min langodds: Vi får en rødgrønn regjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne som innfører et nasjonalt klimabudsjett, en radikal utjevningspolitikk og en offensiv distriktspolitikk.

Arbeiderpartiet har fått ordføreren i ni av de ti største kommunene. Høyre beholder bare Bærum.

I seks av de store byene inngår Ap, Sp, SV og MDG i samarbeidet. I Bergen samarbeider Ap og MDG med KrF og Venstre. I Oslo støtter Sp byrådet valgteknisk. I Sandnes fortsetter samarbeidet mellom Ap og Fremskrittspartiet.

Hvordan samarbeidsklimaet i disse sju byene utvikler seg, vil bli viktig for om MDG inkluderes i en rødgrønn regjering i 2021. Bare det at de er godkjent som partner her, er et skritt på vei inn i varmen. I tillegg samarbeider MDG med Ap og/eller Sp i nær 40 mindre kommuner.

Ledelsen i både Ap og Sp har tidligere avvist nasjonalt samarbeid med MDG. Nå har debatten startet i Ap. Stortingsrepresentant Martin Kolberg, tidligere partisekretær, tar til orde for å samarbeide med MDG i et stort intervju i Dagsavisen. Det er særlig industriforbundene i LO som har problemer med et parti som vil fase ut olje- og gassvirksomheten.

I Sp oppfattes MDG som en gjeng livsfjerne, urbane veganer som elsker ulver og hater biler. Sp kjemper på sin side for lave avgifter på nødvendig bil- og flytransport i distriktene, for både rødt og hvitt kjøtt og mot ulv og andre rovdyr.   

Disse sterke motsetningene mellom MDG, deler av Ap og store deler av Sp blir selvsagt vanskelige å løse. SV står for mye av det samme i disse konfliktsakene, og det har latt seg løse. Men det gjør noe med maktbalansen med to slike partier i en regjering.

Den viktigste grunnen til at det likevel kan bli en rødgrønn firepartiregjering i 2021, er at klimakrisen ikke går over. Det vil være en dominerende politisk konfliktlinje de neste tiårene. MDG har vokst til å bli partiet som har sterkest sakseierskap til klima og miljø i velgernes øyne. Det kan endre seg, men for dem som vil styre Norge de nærmeste årene, er det viktig å ha MDG på sin side.

Det er lenge til 2021. Det kan glippe igjen for Jonas Gahr Støre, selv om målingene nå viser et soleklart rødgrønt flertall og Solberg-regjeringen ikke akkurat er på offensiven. Den politiske kjøttvekta i 2021 vil også være viktig. Målingene i oktober 2019 viser at Ap, Sp og SV har klart flertall uten MDG, men målinger i kjølvannet av et valg skal man ikke ta så alvorlig.       

Hva slags politikk kan en rødgrønn firepartiregjering komme til å føre?

Flere av de store byene følger nå etter Oslo og innfører klimabudsjett og -regnskap for å styre ambisiøse utslippskutt. Klimabudsjett på nasjonalt nivå er blitt utredet og avvist av Solberg-regjeringen, men kan bli innført av en ny rødgrønn regjering.

Et annet fellestrekk i de rødgrønne storbyene er store og kostbare tiltak i skole og barnehage for å skape sosial utjevning: Gratis kjernetid i barnehager, helt eller delvis gratis SFO og gratis skolemat. Det sistnevnte var en av Aps nasjonale hovedsaker i valgkampen, de andre tiltakene er SV helt og Ap delvis for i sine programmer. Oslo har for tiden mye penger og går lengst som velferdskommune. Hvor mye av dette som lar seg gjennomføre nasjonalt er rett og slett et spørsmål om hvor mye en ny regjering har råd til innenfor et ansvarlig budsjett.

Lettere vil det være å støtte med lovgiving at storbyene tar tilbake tjenester fra kommersielle aktører, og prøver å få flere heltidsstillinger i helse og omsorg.

For Sp er det ikke så store gevinster å hente i disse byene. Skal de sluke kamelen MDG i 2021, må de få en distriktspolitikk som kontrer all Solberg-regjeringens sentralisering. Bil på bygda må heller bli billigere enn dyrere.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.