Det er forståelig at Erling Sandes (Sp) departement bruker noe tid på å vurdere de 87 forsøkssøknadene som kom i september i fjor. Likevel spør jeg meg om arbeidet vil få det omfanget og den kraften vi trenger, skriver Agnar Kaarbø.

Det er forståelig at Erling Sandes (Sp) departement bruker noe tid på å vurdere de 87 forsøkssøknadene som kom i september i fjor. Likevel spør jeg meg om arbeidet vil få det omfanget og den kraften vi trenger, skriver Agnar Kaarbø.

Foto: Terje Lien
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Forsøksberget som fødte en mus

Arbeidet med å få til flere forsøk i Kommune-Norge går tregt. Hva venter Kommunaldepartementet egentlig på?

Noen av oss håpet at Kommunaldepartementets invitasjon i fjor høst om å drive kommunale forsøk for alvor ville få fart på «å finne løsninger på nye problemer og å finne bedre løsninger på de vi strever med allerede». Formuleringen har jeg lånt av forsker Rolf Rønning fra hans bok Innovasjon i offentlig sektor.

Uansett hvor grunnlovsfestet det lokale selvstyret, så frister en rettighet mer enn lokalt handlingsrom.