Ordfører Kjetil Eikefet i Modalen og kommunikasjonsrådgiver Petter N. Toldnæs i Grimstad fikk heder for at kommunene topper Åpenhetsbarometeret.

Ordfører Kjetil Eikefet i Modalen og kommunikasjonsrådgiver Petter N. Toldnæs i Grimstad fikk heder for at kommunene topper Åpenhetsbarometeret.

Foto: Britt Glosvik
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det gjelder å prioritere åpenhet og innsyn

Hvorfor er ikke kommunene mer åpne, når tillit, økt innsikt og samfunnsengasjement er verdier de kan oppnå?

Kommunal Rapport og Pressens offentlighetsutvalg har undersøkt graden av innsyn og åpenhet i kommunene, og publisert Åpenhetsbarometeret denne uka. Dessverre leverer ikke alle like godt på kriteriene vi ser som sentrale:

  • Behandlingstid, som er sjekket ved å sende samme innsynskrav til alle kommunene.
  • Postliste på kommunens hjemmeside og status for blant annet søkefunksjon.
  • Hjemmeside sjekket for diverse vesentlig informasjon for allmennheten.