Ingen norske renseanlegg er bygd for å fjerne legemidler og miljøgifter. Men flere av dem kan få pålegg om dette, hvis forslaget til nytt EU-direktiv blir vedtatt. Bildet er fra renseanlegget til Indre Østfold kommune.

Ingen norske renseanlegg er bygd for å fjerne legemidler og miljøgifter. Men flere av dem kan få pålegg om dette, hvis forslaget til nytt EU-direktiv blir vedtatt. Bildet er fra renseanlegget til Indre Østfold kommune. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Kommunene kan få pålegg om å fjerne medisinrester fra avløpsvann

P-piller, antibiotika og andre legemidler havner i norske fjorder og innsjøer via avløpsvannet. Mengdene er store nok til at de kan skade vannmiljøet, ifølge ny rapport.

– Vi vet at de påvirker økosystemene ved utslippspunktene. Selv veldig små konsentrasjoner av hormonhermende stoffer og prevensjonsmidler kan redusere organismenes reproduksjonsevne, sier en av forfatterne av rapporten, senior prosessingeniør Oscar Lidholm i Cowi, til Kommunal Rapport.

Konsulentselskapet Cowi og forskningsselskapet Aquateam Cowi (heretter Cowi) har undersøkt forekomsten av 20 legemidler og 13 miljøgifter i norsk avløpsvann, og om disse kan påvirke organismer i vannmiljøet.