I 18 år har Eidskog kommune årlig overført penger til aksjeselskapet Eidskog Stangeskovene, og kommunens advokat har ment at kommunen plikter å kreve pengene tilbakebetalt. Kommunen nekter innsyn i saken. Foto: Thomas Frigård

Politisk sak om uklare pengeoverføringer ble skjøvet under teppet

Advokaten til Eidskog kommune mente at de årlige pengeoverføringene til et aksjeselskap var ulovlige, og at kommunen hadde plikt til å kreve tilbakebetaling. Kommunen tvilte, og la saken død.

– Kommunen vil benytte anledningen til å gå gjennom saken på nytt, i dialog med selskapet og selskapets andre eier. Før dette er avklart, finner kommunen det ikke riktig å kommentere forholdet nærmere, skriver ordfører Kamilla Thue (Ap) i en e-post til Kommunal Rapport.

Opp mot 15 millioner

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.