Avgjørelsene fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i franske Strasbourg kom torsdag.

Avgjørelsene fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i franske Strasbourg kom torsdag.

Foto: Violetta Kuhn/dpa / NTB

Norge felt i tre barnevernssaker i EMD

Norge har krenket retten til familieliv i tre barnevernssaker, konkluderte Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) torsdag.

Den ene saken gjaldt en beslutning om tvangsadopsjon, mens de to andre omhandlet graden av samvær etter akutte omsorgsovertakelser, skriver Rett24.

I sakene om omsorgsovertakelser har EMD konkludert med at menneskerettighetene ble delvis krenket. Selve omsorgsovertakelsen krenket ikke retten til familieliv, men det gjorde omfanget av samvær.

– Dette er i tråd med hvordan vi oppfatter EMDs tilnærming i disse sakene. Det første inngrepet – å plassere barnet – blir ikke gjenstand for kritikk. Men ytterligere tiltak i form av begrenset samvær blir ansett for å være problematisk og dermed brudd på konvensjonen, sier advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten til Aftenposten.

Samme dag ble Norge frifunnet i to andre barnevernssaker. Sakene fikk forenklet behandling siden EMD mente at retten til privatliv åpenbart ikke hadde blitt krenket.

EMD har felt Norge i flere barnevernssaker de siste årene.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.