– Et enormt viktig og spennende oppdrag, sier professor Marit Skivenes, som blir utvalgsleder i halvannet år.

– Et enormt viktig og spennende oppdrag, sier professor Marit Skivenes, som blir utvalgsleder i halvannet år.

Foto: Daniel Nygård, UiB
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Erfaren forsker skal lede ny barnevernsutredning

Kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvorlige og krevende barnevernssakene skal utredes av et offentlig utvalg ledet av professor Marit Skivenes.

Bakgrunnen for utredningen er flere dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg, der Norge er dømt for brudd på krenkelse av retten til familieliv i saker der foreldre er fratatt omsorgen for sine barn.

Kritikken handler blant annet om hvor mye samvær barna skal ha med sine biologiske foreldre etter omsorgsovertakelsen.