Kommunedirektør  Adelheid Kristiansen i Nittedal utfordrer Bufetat på hvorvidt etaten kan kreve inn betaling ut over egenandelen for barn som er plassert på barnevernsinstitusjon.

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen i Nittedal utfordrer Bufetat på hvorvidt etaten kan kreve inn betaling ut over egenandelen for barn som er plassert på barnevernsinstitusjon.

Foto: Terje Lien

Nekter å betale ekstraregning for barnevernsplassering

Bufetat ber Nittedal betale 12 millioner kroner mer enn egenandelen for to barn på barnevernsinstitusjon. Kommunen mener kravet er ulovlig.

I februar ga Nittedal Bufetat beskjed om at kommunen ikke vil betale mer enn egenandelen på til sammen 4,4 millioner kroner per år.

Kommunen sier også nei til at betalingsdisputten bringes inn for Barnevernets tvisteløsningsnemnd (BTN).