Daglig leder Gudrun Grindaker i Norsk Kommunedirektørforum mener dommen i Lødingen fastslår viktige prinsipper.

Daglig leder Gudrun Grindaker i Norsk Kommunedirektørforum mener dommen i Lødingen fastslår viktige prinsipper. 

Terje Lien

Mener Lødingen-dommen er viktig

Norsk Kommunedirektørforum betegner dommen i rettssaken mellom avgått kommunedirektør og Lødingen kommune som viktig. 

– Dommen i Lødingen understreker at kommunen må opptre som en seriøs og profesjonell arbeidsgiver, og derfor er dommen viktig, sier daglig leder Gudrun Haabeth Grindaker i Norsk Kommunedirektørforum.

Ikke forsvarlig vedtak