I stedet for vergemål bør det opprettes et mikrostyre, som kan tilby beslutningsstøtte for personer som trenger det, mener kommunikasjonsrådgiver Hans Hjellemo i Ulobo. Foto: Jan Petter Lynau, VG /NTB scanpix.Uenige om lovendring: Det er stor uenighet om regjeringens forslag til endringer i vergemålsloven. Hans Hjellemo i Uloba mener lovendringsforslaget ikke går langt nok. FOTO: JAN PETTER LYNAU/VG

Mener forslag til vergemålslov ikke går langt nok

Fylkesmennene varsler at endringene i vergemålsloven går for langt, vil belaste kommunene og truer rettssikkerheten. Uloba mener at rettssikkerheten er truet fordi lovendringene ikke går langt nok. 

– Lovendringen rokker ikke med det faktum at vergemålsloven fortsatt bryter med FN-konvensjonen om selvbestemmelse, sier senior kommunikasjonsrådgiver Hans Hjellemo i Uloba til Kommunal Rapport. 

– Blir styrt av fremmede

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.