Lødingen kommune må betale 66.000 kroner i saksomkostninger til en tjenestebruker for det retten kaller forsømmelse.

Lødingen kommune må betale 66.000 kroner i saksomkostninger til en tjenestebruker for det retten kaller forsømmelse.

Foto: Agnar Kaarbø

Må punge ut etter dårlig saksbehandling

Lødingen kommune er dømt til å betale til sammen 151.000 kroner til en tjenestebruker etter slett saksbehandling.

Midtre Hålogaland tingrett konkluderer med at Lødingen plikter å betale 85.000 kroner i erstatning til en sterkt pleietrengende bruker, etter at han så seg nødt til å bruke advokat for å få omgjort et vedtak om kutt i tjenestetilbud.

I tillegg må kommunen betale 66.000 kroner i saksomkostninger til tjenestebrukeren, for å ha forsømt å klagebehandle saken og unnlatt å svare på søksmålsvarsel.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.