Sykepleierforbundets leder Eli Gunhild By er betenkt over at omsorgstjenesten ikke er sterkere representert i helsefellesskapene regjeringen og KS vil etablere. Foto: Terje Lien

Tror ikke helsefellesskap vil gi bedre tjenester

Mens Allmennlegeforeningen er positiv har Sykepleierforbundet liten tro på at de nye helsefellesskapene vil gi bedre tjenester til sårbare pasientgrupper.

I går, onsdag, inngikk regjeringen og KS en avtale om å danne 19 helsefellesskap. Hensikten er å få sykehus og kommuner til å samarbeide bedre,

Helsefellesskap

Regjeringen og KS har inngått avtale om å danne 19 helsefellesskap.

Hvert helsefellesskap omfatter et helseforetak med tilhørende kommuner.

Representanter fra sykehus, kommuner, fastleger, pasienter og brukere skal møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen for å finne gode lokale løsninger. 

Følgende pasientgrupper skal prioriteres: Barn og unge, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige eldre og personer med flere kroniske lidelser.

Helsefellesskapene skal organiseres på tre nivåer:

I partnerskapsmøtet møtes den øverste ledelsen i kommunene og sykehusene årlig og bestemmer den overordnede strategiske retningen.

I strategisk samarbeidsutvalg møtes administrativ og faglig ledelse. De beslutter de konkrete pasientforløpene og hvordan tjenestene skal utvikles.

Faglige samarbeidsutvalg. Dette er arbeidsgruppene som skal jobbe med forslag de konkrete prosedyrene og pasientforløpene.