Medisiner skal deles ut på en forsvarlig måte. En rekke kommuner har nå sett seg lei av å bruke ressurser på ekstraordinære kontroller av multidosemedisiner. Illustrasjonsfoto: NTB / Scanpix

Tolv kommuner krever millioner i erstatning

Tolv kommuner har rettet krav mot Norsk Medisinaldepot (NMD) etter problemene som oppsto på grunn av feil og mangler i multidoseruller med medisiner.

Bare i Stavanger kommunes hjemmebaserte tjenester har helsepersonell brukt nesten 1.900 timer på ekstraordinære kontroller av multidosemedisin fra NMD de fire siste månedene, melder Rogalands Avis. Dette har kostet over 650.000 kroner, ifølge kommunens beregninger.

I tillegg kommer krav om dagbøter på til sammen 820.000 kroner. Til sammen er regningen fra Stavanger til NMD dermed på nesten 1,5 millioner kroner.

I tillegg har elleve andre kommuner rettet egne krav mot NMD, ifølge avisen. I hovedsak dreier dette seg om å få dekket utgifter til merarbeid knyttet til multidoseleveransene fra NMD, opplyser strategidirektør og pressekontakt Miriam Skåland i NMD, til RA. Det er ikke kjent hvilke kommuner det gjelder, eller hvor mye de krever.

Det oppsto store problemer etter at Norsk Medisinaldepot (NMD), som eier apotekkjeden Vitus, overtok kontrakten om å levere ferdigpakkede medisindoseringer til 72 kommuner og 23.000 pasienter ved årsskiftet.

Problemene var blant annet knyttet til manglende medisiner og utydelig merking. Statens legemiddelverk opplyste at opptil 7.000 pasienter i en rekke kommuner var berørt av feil og mangler i multidoseruller fra NMD.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.