Visma tar sikte på å ha klar en ny type elektronisk pasientjournal for kommuner fra neste høst, opplyser administrerende direktør Leif Arne Brandsæter i Visma Enterprise AS.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Slik vil IT-selskaper i Norge utkonkurrere Akson

Visma og DIPS er i full gang med å lage en ny generasjon pasientjournal. De satser på at styringsgruppa for Akson journal skal skrinlegge planene om en felles journal for alle kommunene.

– Vi er spent på om kommunene vil rigge prosessen annerledes og være mer lydhøre, sier administrerende direktør Leif Arne Brandsæter i Visma Enterprise AS. 

Siden i sommer har Akson, som skal gi kommunene en ny, felles pasientjournal og bedre digital kommunikasjon i Helse-Norge, nærmet seg realisering.

Regjeringen har bevilget 6,5 millioner til utredningsarbeid ut året. Den har foreslått å bruke 93 millioner kroner til Akson journal og 189 millioner kroner til bedre samhandlingsløsninger i statsbudsjettet neste år.

AKSON JOURNAL AS

  • Akson er nå delt i to programmer, Akson journal AS og samhandlingsløsningen.
  • Helsedepartementet har satt ned en styringsgruppe med utvalgte kommuner som skal forberede etableringen av Akson journal AS. 
  • Styringsgruppen består av representanter fra departementet, KS og kommunene Oslo, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Bodø, Bergen og Vinje.
  •  Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for e-helse deltar som observatører i styringsgruppen.
  • Samhandlingsdelen i Akson skal være styrt av Direktoratet for e-helse.

Men leverandørselskapene som opererer i Norge, er skeptiske til Akson. De mener prosjektet er risikofylt og urealistisk. 

Går anskaffelsen til én leverandør, slik den gjorde i Midt-Norge da amerikanske Epic vant anbudsrunden for Helseplattformen, kan leverandører i Norge dessuten se langt etter Akson-milliarder. 

Det hjelper ikke at Direktoratet for e-helse understreker at de har anbefalt én løsning, ikke ett stort system, der løsningen kan være et samspill av flere IT-systemer.

– Vi vil gjerne bidra til å levere det kommunene trenger, men vi opplever samtidig at det kommunene ønsker, er blitt kuppet av Akson, sier medisinske direktør Thomas Smedsrud i DIPS AS. 

Lager ny pasientjournal

Visma startet i 2016 med å utvikle nye pasientjournaler (EPJ) for kommunene. Ifølge selskapet er Visma Flyt Omsorg den største investeringen i en skytjeneste som Visma har gjort hittil. Målet er selge systemet til kommuner fra neste høst. 

– Løsningen er nå i faktisk produksjon hos noen private piloter. Vi tenker at det kan bli et alternativ for alle kommuner, siden Akson ser ut til å bli 20 ganger dyrere enn det kommunene betaler for pasientjournaler i dag, sier Brandsæter.

VISMA

  • Etablert i Oslo i 1996. Er leverandør av programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet.
  • Konsernet har over 11.000 ansatte og hadde i 2019 en omsetning på 16,5 milliarder kroner.

Oslo universitetssykehus først ut

Helse Sør-Øst har siden 2015 hatt et prosjekt på totalt 500 millioner kroner for å utvikle nye EPJ-er. De gjør det mulig å utveksle informasjon på tvers av helseforetak og systemer i regionen. Der er DIPS involvert siden selskapet er hovedleverandør av EPJ-er på sykehus. 

Nå er arbeidet kommet lenger. Oslo universitetssykehus er som det første sykehuset i landet klar for å kunne dele og få innsyn i journaler på tvers av både helseforetak, regioner og tjenestenivåer i hele landet. 

DIPS har brukt over 1 milliard kroner på å utvikle neste generasjon EPJ-er, ifølge selskapet selv. Men Smedsrud er skeptisk til Akson. Det til tross for at samarbeidet med Helse Sør-Øst i prosjektet «Integrasjon i prosjekt Regional EPJ» har styrket DIPS.

– Det har skjedd mye hos oss. Vi har fått inn en ny eier som er villig til å investere i ny teknologi, men Akson setter investeringsviljen på pause. Vi mener det er viktig med flere leverandører. Det å låse hele Kommune-Norge inn i en løsning er på ingen måte klokt. Selv om kommunene har mange felles behov, er det også mye som skiller dem, sier han.

– Kommuner sier at de trenger hjelp til å oppgradere sine pasientjournalsystemer. Er ikke dette et godt argument for Akson?

– Vi er veldig glade for at kommuner går sammen om anskaffelser på steder der de har tillit og kjenner hverandre. Slike samarbeid også på andre tjenesteområder er allerede på tvers av kommunene. All erfaring viser at når systemer blir for store med for mange behov i samme system, så ramler det sammen.

DIPS

  • Etablert i 1987. Har nærmere 315 medarbeidere og hovedkontor i Bodø. 
  • Selskapet er størst i spesialisthelsetjenesten.
  • To av tre norske fastlegekontorer benytter også løsningene.

De ti største leverandørene av pasientjournaler omsatte for minst 242 millioner kroner i fjor, viser Leverandørdatabasen. Blir Akson en realitet, må kommunene ut med langt mer. 

Du kan lese mer om dette i Kommunal Rapports e-avis.

Har du ikke abonnement, kan du kjøpe det her.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.