Flere vikarbyråer har trappet opp virksomheten i Norge i det siste, selv om kommunenes utgifter til vikarbyråer gikk ned i fjor sammenliknet med 2022.

Flere vikarbyråer har trappet opp virksomheten i Norge i det siste, selv om kommunenes utgifter til vikarbyråer gikk ned i fjor sammenliknet med 2022.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kommunene brukte minst 1,9 milliarder kroner på helsevikarer

Med 311,7 millioner kroner i inntekt fra kommuner er Ecura Care AS den største leverandøren av vikarer til pleie og omsorg. – Vi redder liv, sier daglig leder Petter Nyhagen i Ecura Care.

Norske kommuner brukte minst 1.916.723.163 kroner på helsevikarer fra vikarbyråer i 2023, ifølge de foreløpige tallene fra leverandørdatabasen til Kommunal Rapport. Tallene gjelder vikarer til institusjoner og hjemmetjeneste og selskaper som opererte i Norge i 2023.

Ecura Care AS er den største leverandøren til norske kommuner med 332 millioner kroner. Så følger Dedicare AS (270 millioner kroner), Focus Care Norge AS (250 millioner kroner) og Konstali Helsenord AS (176 millioner kroner).