At en fast person fra hjemmetjenesten dekker bordet eller gir pleie, er mye viktigere for eldre enn å kunne velge mellom privat og kommunal hjemmehjelpen. Arkivfoto

Foretrekker faste hjelpere framfor valgfrihet

Bestemor synes det viktigere at hjemmehjelpen er en fast person enn å kunne velge kommunal eller privat hjemmehjelp.

Dette er én av hovedkonklusjonene i rapporten «Friere brukervalg i hjemmetjenesten» som KS har fått laget for å få drøftet mulighetene for økt valgfrihet i hjemmetjenesten.

Diskusjoner om valgfrihet og konkurranseutsetting har ofte høy temperatur, spesielt i valgkamper, og nå har konsulentselskapet Fürst og Høverstad undersøkt hvilke erfaringer kommunene har med valgfrihet når det gjelder hjemmehjelp.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.