Paul Philip Mørch, Brage Birkeland Wiese, Embla Bolan Karlsenborn og Sofie Lorentzen fra 6. trinn ved Nedre Bekkelaget skole sto for serveringen da helseministeren la fram stortingsmeldingen om folkehelse. Foto: Berit Almendingen.

- Bedre å bygge friske barn enn å reparere syke voksne

Kommunene må satse spesielt på barn for å bedre folkehelsa, mener helseminister Jonas Gahr Støre.

Det var hovedbudskapet fra helseministeren da han fredag la fram den første stortingsmeldingen på ti år om hvordan regjeringen vil sørge for at at befolkningen holder seg friske.

Kommuner fikk et spesielt ansvar for folkehelsen da Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012. Kommunene skal nå sørge for å fremme befolkningens helse og bidra til forebygging av sykdom i befolkningen og til utjevning av sosiale forskjeller.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.