Vardafjell vindkraftverk med sine sju turbiner har en samlet installert effekt på ca. 30 MW. Her fotografert i juni 2020 da anlegget ble bygget. Gjennom flere år har naboer klaget på støy fra kraftverket.

Vardafjell vindkraftverk med sine sju turbiner har en samlet installert effekt på ca. 30 MW. Her fotografert i juni 2020 da anlegget ble bygget. Gjennom flere år har naboer klaget på støy fra kraftverket.

Foto: Terje Lien

Konsesjonskravene er overholdt, men støyproblemene fortsetter

Vardafjellet vindkraftverk i Sandnes overholder konsesjonskravene, men naboer klager fortsatt over støyproblemer. NVE har varslet nye støykrav.

De sju vindturbinene på fjellet mellom Noredalen og Søredalen i Sandnes kommune ble satt i drift mot slutten av 2020. Støyplager fra vindkraftverket har vært et tema siden, og tirsdag 19. mars får utvalg for idrett, miljø og tekniske saker i kommunen en orienteringssak om problemene på bordet.

– Svært plagsom støy