Mange beboere på sykehjem utsettes for fysisk og psykisk vold, viser Røde Kors' undersøkelse.

Mange beboere på sykehjem utsettes for fysisk og psykisk vold, viser Røde Kors' undersøkelse.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Undersøkelse: Halvparten sier de har opplevd forsømmelse eller vold på sykehjem

En stor andel av sykehjemsbeboerne Røde Kors har vært i kontakt med, sier at de har opplevd eller sett forsømmelse eller vold det siste året, skriver VG.

Halvparten av sykehjemsbeboere sier i en spørreundersøkelse i regi av Røde Kors at de selv har opplevd eller vært vitne til forsømmelse eller vold på sykehjemmet de bor på, skriver VG.

I alt 190 beboere fordelt på 30 sykehjem i 11 kommuner har deltatt i undersøkelsen. Det samme har 195 besøksvenner, som jevnlig er innom sykehjemmene.

Volden beboere beskriver i undersøkelsen er: slag, biting, sparking, lugging, kvelningsforsøk, risting og brenning.

Beboerne beskriver også det som i sluttrapporten defineres som psykisk vold: ydmykelse, mobbing, kjefting, trakassering og rasisme.

Generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors kaller bildet for dystert. Hun opplyser at de ikke har samlet inn informasjon om hvem voldsutøverne er.

– Tidligere forskning tyder på at det er beboerne selv som oftest står bak fysisk vold og aggresjon, mens psykisk vold og aggresjon i større grad utøves av ansatte og pårørende, sier Bergh.

Det bor omtrent 38.000 personer på sykehjem i Norge. Tre av fire er over 80 år.

(©NTB)